Retourneren en terugbetaling

U kunt gebruik maken van het herroepingrecht, u bent dan verplicht dit binnen de 14 dagen, na ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient u als consument te doen middels het modelformulier dat u in de algemene voorwaarden kunt vinden (of klik hier) en mail dit ingevulde formulier naar mail@auteurpeggyvroomen.com

Nadat u dit op bovenstaande manier kenbaar heeft gemaakt dient u binnen de 14 dagen het artikel op uw eigen kosten retour te zenden. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door een bewijs van verzending van het postkantoor.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden.

Terugstorting

Terugstorting van het aankoopbedrag zal zo spoedig mogelijk gebeuren, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na herroeping op voorwaarde dat het product reeds is terug ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt, tenzij nadrukkelijke toestemming is verleend voor een andere betaalmethode.